Srpsko lekarsko društvo

Секција за социјалну медицину

Четврти конгрес социјалне медицине Србије

са међународним учешћем
2-3.12.2021, Београд
у поступку акредитације

Секција за социјалну медицину - Четврти конгрес социјалне медицине Србије са међународним учешћем
  • Место: Београд
  • Време: 02/12/2021 - 03/12/2021
  • Акредитовано под бројем: у поступку акредитације

страна 1 од 1